Inteligentné inštalácie

Sú špecifickým odvetvím elektroinštalácii, vznikli z nárokov ľudí „mať všetko pod palcom“, z ich lenivosti, lebo lenivosť je matkou pokroku, ponúkajú nám veľký komfort a pohodlie. Mali by obsahovať všetko to čo štandardné inštalácie, plus nejaký ten komfort navyše.

Táto inštalácia je podstatne odlišná od štandardnej inštalácie, je preto veľmi dôležité rozhodnúť sa hneď na začiatku akú inštaláciu chceme, nakoľko pri štandardnej inštalácii sa prepájajú vypínače medzi sebou rovno napájacím káblom a z vypínača ide potom kábel ku svetlu, zásuvky sú tiež zoskupené tak že na jeden kábel (istič) je napojených do 16 zásuviek, pri inteligentnej inštalácii sa ťahá každé svetlo samostatne do rozvádzača kde je spínane pomocou relé. Tiež každá zásuvka ktorá má byť vypínaná je natiahnutá samostatným káblom do rozvádzača. Vypínače sú potom podľa toho o akého výrobcu ide buď pripojene na zbernicu alebo natiahnuté v skupinách alebo samostatne do rozvádzača.

Poznáme množstvo výrobcov (systémov) inteligentných inštalácii výsledné funkcie majú všetky rovnaké, rozdiel medzi nimi je v počte jednotiek, v spôsobe komunikácie, a možnostiach ovládania.

Základom každej „inteligencie“ je riadiaca jednotka, tá obsahuje vstupne a výstupné svorky a riadiaci procesor. K nej sa potom pripájajú ďalšie periférie (vstupno-výstupné rozhrania pomocou ktorých riadiaca jednotka komunikuje z ostatnými zariadeniami ako napríklad ONE WIRE, RS232, 485, ETHERNET, OPEN AIR, rôzne stmievače, DMX moduly, roletové aktory, a podobne).

Je ťažké odporučiť konkrétneho výrobcu, každý systém má svoje plusy a mínusy, naša spoločnosť sa rozhodla ísť cestou vlastného produktu, neponúkame však inteligentný systém ako komplex ale navrhli sme riešenie ktoré umožní pripojenie akejkoľvek inteligentnej jednotky do nami zhotovenej inštalácie a to tak, že svietidla ťaháme tak ako každý iný výrobca rovno do rozvádzača, zásuvky ťaháme tak, že každá izba má svoj istič, teda každá izba samostatne a všetky vypínače prepojíme medzi sebou voľnou topológiou, to znamená že môžete ktorýkoľvek vypínač natiahnuť z ktoréhokoľvek iného, resp. idete buď z vypínača do vypínača alebo hviezdicovým systémom je to úplne jedno. Ku každému vypínaču, ľubovoľnej značky podľa toho akú si zákazník vyberie, zapojíme identifikačný čip ktorý má unikátne číslo a ten sa potom identifikuje ako dané tlačidlo ktoré v programe pomenujeme napríklad „svetlo obývačka“ k tomuto tlačidlu sa pridelí príslušné relé a máme funkčnú štandardnú inštaláciu s inteligentným rozvodom káblov.

Čo sa týka vypínaných zásuviek, tak do každej izby umiestňujeme s pravidla 2 kusy dátových škatúľ, ktoré majú rovnaký otvor ako škatule na zásuvky, pod omietkou sa však ukrýva zväčšený priestor tejto škatule kde je možné umiestniť relé modul s ďalším mikroprocesorom. Do týchto škatúľ natiahneme rezervnú rúrku od vypínača. V prípade že má zákazník záujem o vypínanie takejto zásuvky pritiahneme z vypínača kábel, v ktorom máme RS232 komunikáciu a pripojíme ho k reléovému modulu, a už len zapojíme zásuvku na relé a doprogramujeme funkciu kedy alebo ktorý vypínač bude túto zásuvku ovládať.

Teda máme vypínače pripojené na zbernicový systém ktorý privedieme do rozvádzača kde umiestňujeme ovládací modul, aby bolo možné ovládať svetlá, tento modul v sebe obsahuje relé ktoré spínajú jednotlivé svetlá. Spínanie funguje na tlačidla jedno stlačenie zapne svetlo druhé stlačenie ho vypne, v module sa dá nastaviť aj čas, teda ak svetlo do nastaveného času nevypnem vypne sa samo. Tento modul má aj komunikačný vstup/výstup RS232 na základe ktorého sa dá komunikovať s inteligentnou jednotkou ktorá má RS232 rozhranie, čím sa dá ďalej použiť na spracovanie informácii z vypínačov. Na zbernicový kábel môžeme pripojiť aj digitálny teplotný snímač ktorý potom posiela údaje o teplote prostredníctvom One Wire protokolu do nášho ovládacieho modulu a ten cez RS232 do inteligentnej jednotky ktorá následne tento údaj spracuje a vykoná príslušné funkcie.

Takto sme ušetrili množstvo zbytočných káblov a zákazníkovi pripravili rozvody na pravú inteligenciu ktorú si dokúpi neskôr.

Do 5 rokov bude musieť mat každý nový dom inteligentnú inštaláciu. Pýtate sa prečo? Európska únia tlači na znižovanie energetických nákladov na nových stavbách, tie už teraz nie je možné dodržať len kvalitnými oknami a zateplením stavby, je nutne inštalovať ďalšie technológie, rekuperáciu, solárny ohrev vody, Fotovolticé elektrárne. Každý z týchto systémov má samostatnú reguláciu, ale pokiaľ chceme aby náklady na prevádzku boli čo najnižšie, je potrebné aby tieto systémy medzi sebou komunikovali. Ako by to malo fungovať? V prechodnom období vonku svieti slnko a vonkajšia teplota stúpa v dome je však chladno, kotol dostáva podnet od termostatu, že by mal začať kúriť. Všetky systémy majú samostatné ovládanie, takže kotol kúri, rekuperácia vetrá, žalúzie zatiahnuté, spotreba domu stúpa. S inteligentnou jednotkou by to mohlo byť takto: žalúzie na južných stenách sa otvoria (slnko skleníkovým efektom ohreje vzduch v južných miestnostiach), na severných ostanú zatiahnuté, rekuperácia zvýši výkon na maximum kotol bude blokovaný kým teplota v dome neklesne pod kritickú hodnotu. Keďže má dom aj fotovoltickú elektráreň tak pri slnečnom dni vyrobí dostatok energie na prevádzku všetkých systémov, dokonca by sa mohol zapnúť aj elektricky ohrev vzduchu na prívode do rekuperácie. Týmto sme dosiahli ohriatie domu na požadovanú teplotu len za pomoci slnka, keďže dom je riadený jednou jednotkou zabránilo sa spusteniu kotla a ušetril sa plyn.

Tiež treba spomenúť funkciu inteligentný termostat, ktorý zmeria za aký čas a pri akej vonkajšej teplote zohreje miestnosť z jednej teploty na druhu a naopak, ak si zvolíme že v spálni má byť o 6:00 teplota 22°C a počas spánku 18°C tak jednotka začne kúriť s takým predstihom aby dosiahla nastavenú teplotu v daný čas a vypne kúrenie tak aby bola nastavená teplota počas nastaveného času udržaná a potom prejde na úsporný režim.

Ďalšie výhody sú svetelne scény. Napríklad: idem pozerať futbal, zapnem si scénu šport, automaticky sa mi vypne televízor, vysunie sa plátno a projektor, zatiahnu sa rolety hlavne osvetlenie sa vypne, pripadne zníži výkon na 40%, zapne sa orientačné osvetlenie a zvýši sa hlasitosť na multiroom audio.

Zabudovaný vlhkostný senzor v záhrade zabráni zbytočnému zavlažovaniu pokiaľ je pôda mokrá po daždi a naopak zapne ho ak pôda vyschne. V rakúsku už majú predpoveď počasia pre inteligentné jednotky, a ak by sa táto predpoveď zaviedla aj u nás v budúcnosti by sa zavlažovací systém mohol riadiť aj ňou, teda že nezačne zavlažovať lebo je predpovedz e v noci bude pršať, a v prípade že by nepršalo zavlažovanie by sa spustilo až nad ránom. Alebo ak by počas zavlažovania začalo pršať tak by zavlažovanie okamžite ukončil.

Ak príde návšteva môžeme na smartfóne vidieť kto je pred dverami, pripadne dať pokyn na otvorenie dverí. Ak sa v dome zvýši počet ľudí zvýši sa aj produkovane CO2, inteligencia to pomocou senzora zisti a zvýši výkon rekuperácie na takú úroveň aby udržala CO2 v prijateľných hodnotách. Večer keď ležíme v posteli môžeme aktivovať nočný režim, spotrebiče ktoré nepotrebujeme sa odpoja od elektriny, všetky svetla sa vypnú, pripadne sa prepnú na orientačný (nočný) režim s výkonom napríklad 30%, zároveň sa zamknú vchodové dvere zapne sa vonkajší zónový alarm a podobne .

Treba tiež pripomenúť že všetko sa dá krásne riadiť aplikáciou v telefóne.