Štandardné inštalácie

Elektroinštalácie rozdeľujeme na dve hlavné skupiny, štandardné inštalácie a inteligentné. Štandardné inštalácie patria medzi najviac rozšírené a najpoužívanejšie, pred 20timi rokmi sa používali rúrky a spojovacie krabie nad vypínačmi, čo bolo dosť neestetické, hlavne keď sa stala porucha a bolo potrebné pekne natretú krytku krabičky otvoriť.

Dnes s príchodom WAGO svoriek a používaním hlbších inštalačných škatúľ sa káble spájajú pod vypínačom, čo uľahčilo opravy a zjednodušilo inštalácie.

Namiesto rúrok sa používajú káble ktoré už netreba dávať do rúrky. Niekedy sa stávalo to, že vzduch ktorý prúdil v rúrkach pri vyústení z rozbočovacej škatule alebo vypínača či zásuvky „pošpinil“ peknú bielu stenu okolo, a tak ste mali namiesto bieleho kolieska na škatuli bielo – čiernu hviezdičku.

 

Čo by mala obsahovať štandardná inštalácia

Samozrejme že okrem zásuviek, vypínačov a svietidiel by mali byť urobené:

  • rozvody na internet (ETHERNET, LAN, SFTP) každá zásuvka samostatne do dátového rozvádzača, z dátového rozvádzača CAT7 na strechu ku konzole, alebo M25 rúrku. Ďalšiu M25 rúrku von z domu, ideálne ak máte elektromerový rozvádzač v plote a s pilierovým podstavcom tak doňho. Do tejto rúrky môžete vtiahnuť SYKFY 4x2x0,8 na pevnú linku, alebo do nej natiahnuť optické vlákno, prípadne CAT7. Odporúčam ešte zabezpečiť aby elektrikári nezaplombovali aj pilier v rozvádzači, niekedy dajú plombu aj na smetný kôš :-).

  • Rozvody TV, SAT, R (terestriál, satelit, rádio) tiež každá samostatne na jedno miesto, odporúčam tiež dátový rozvádzač, z neho potom 5 koaxiálnych káblov, alebo M32 rúrku na strechu a jeden koaxiálny kábel, alebo M25 rúrku von z domu, ideálne tiež do elektromerového rozvádzača. Potom keď budú v budúcnosti realizovať nejaké inžinierske siete tak im len poviete: „do elektromerového rozvádzača vás poprosím“.
   TV, SAT, R na túto zásuvku kde pripojíte všetky tri zariadenia súčasne stačí jeden koaxiálny kábel z rozvádzača v rozvádzači ho pripojíte na multiswitch doňho pripojíte satelitnú anténu, terestriálnu anténu a anténu na rádio. Takýto multiswitch môže mať rôzny počet výstupov 4, 8, 12,16 a viac, teda ak máte v dome viac izieb v každej môžete nezávisle sledovať TV alebo SAT.

  • alarm alebo aspoň rozvody na alarm. To však závisí od klienta ako sa rozhodne, ak raz nechce alarm tak mu asi ani chýbať nebude, dôležité je sa ho na to opýtať.

  • doplnkové po spojovanie, hlavne spojenie ochrannej svorkovnice v rozvádzači (PE) s uzemnením domu (bleskozvodom) alebo samostatným uzemnením, je to doplnková ochrana pre prípad že nastane prerušenie PEN vodiča na prívodnom kábli domu. K tomuto môže dôjsť v prípade že je to vzduchom vedené vedenie pri autonehode alebo podobne kedy dôjde k zlomeniu stĺpa, a ten ostane visieť na kábloch, tam sa môže prerušiť len PEN vodič, a do domácnosti vám pôjdu len fázové vodiče, keďže máte doma zapojené spotrebiče tie vytvoria takzvanú umelú nulu, jednotlivé spotrebiče nemajú rovnaký vnútorný odpor tie najslabšie zhoria. Väčšina spotrebičov má elektronický zdroj a tento je na takéto poruchy obzvlášť citlivý. Pri zemnom prívode ho môže zase prekopať bager pri nejakých prácach, táto pravdepodobnosť je asi taká istá ako to že do vášho domu udrie blesk.

  • tiež sa stáva štandardom elektrická brána a domáci dorozumievací systém („bytovkové“ telefóny).

  • netreba zabúdať na vonkajšie rolety pripadne žalúzie. Pri žalúziách je potrebné zabezpečiť aby sa pri vyššom vetre žalúzie zodvihli aby nedošlo k ich poškodeniu, pri roletách to nie je potrebné nakoľko sú rolety konštrukčne pevnejšie.

  • nadštandard je fotovoltická elektráreň, rekuperácia vzduchu, pri týchto zariadeniach však odporúčame výlučne inteligentnú inštaláciu.