Služby

Elektroinštalácie

Prenájom stavebného náradia

Servis u zákazníka

• elektroinštalácie do 1000V triedy A od počiatku až po uvedenie do prevádzky

• Inštalácie inteligentných domov

• bleskozvody

• revízie elektroinštalácií a bleskozvodov.

• projekty, poradenstvo a návrh el. inštalácie podľa požiadaviek investora v spolupráci s platnými normami STN.

• domové dorozumievacie systémy a prístupové systémy, otvorenie vchodových dverí na diaľku alebo za pomoci DEK kľúča.

• zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, kompletné dátové rozvody, satelitné a televízne rozvody.

• LED osvetlenie.

• návrh a montáž rekuperačných jednotiek.

• bezplatné stavebné poradenstvo